De 8 mei coalitie

De 8 meicoalitie is een samenwerkingsverband van vakbonden, organisaties en personaliteiten uit het middenveld, de culturele en de academische wereld. Ons hoofddoel is om van 8 mei, de dag van de overwinning op het fascisme, opnieuw een feestdag te maken in België. We zetten deze eis kracht bij met de organisatie van een jaarlijkse herdenking van 8 mei en met bezoeken aan Breendonk en de Kazerne Dossin. Samen pakken we de strijd tegen de opkomst van extreem rechts in handen.

Extreem rechts viseert ook jou.

Samen kunnen we hun haatzaaierij
tegenhouden.
Ook jij kan helpen,
heel het jaar door en op 7 en 8 mei

8 mei opnieuw een officiële feestdag? Hier zie je alvast wie dat idee mee onderschrijft.

 • Ellen De Soete, Initiatiefnemer 8 mei coalitie, Kinderen van het verzet, Secretaris NCPGR W-VL / Initiatrice de la coalition 8 mai, Enfants de la Résistance, sécretaire CNPPO F-O
 • Simon Gronowski, Doctor in de rechten, évadé du XXème convoi du Kazerne Dossin
 • Marc Leemans, Voorzitter ACV / Président CSC
 • Thierry Bodson, Président FTGB / Voorzitter ABVV
 • Miranda Ulens, Algemeen secretaris ABVV / Secrétaire Générale FGTB
 • Kati Verstrepen, Voorzitter Liga voor de Rechten van de Mens
 • Edgar Szoc, Président Ligue des Droits Humains
 • Meron Knikman, Voorzitter Vrouwenraad
 • Stefaan Decock, Algemeen secretaris ACV Puls – Secrétaire générale ACV Puls
 • Veerle Verleyen, Adjunct algemeen secretaris ACV Puls – Secrétaire générale adjointe ACV Puls
 • Angeline Van Den Rijse, Voorzitter Algemene centrale ABVV Oost-Vlaanderen – Président Centrale général FGTB Flandre Orientale
 • Els Hertogen, Directeur 11 11 11
 • Alxis Deswaef, Vice-Voorzitter FIDH Internationale Federatie voor de Mensenrechten / Vice-Président FIDH Fédération Internationale pour les Droits Humains
 • Pia Stalpaert, Voorzitter ACV Voeding & Diensten
 • Gaetan Stas, Algemeen secretaris Voeding & Diensten
 • Reginald Moreels, Chirurg, Voormalig Minister, medeoprichter Artsen Zonder Grenzen
 • Tom Lanoye, auteur
 • Herr Seele, Kunstenaar en striptekeaar
 • Jeanne Maillart, Responsable nationale, Jeunes CSC
 • Marijke Persoone, Hart boven Hard
 • Hilal Sor, Secrétaire général MWB, FGTB Brussel/Brabant
 • Michel Moorkens, Onafhankelijkheidsfront / Front de L’indépendance
 • Rudi Kennes, Onafhankelijkheidsfront / Front de L’indépendance
 • Ivo Flachet, Progress Lawyers Network
 • Uwe Rochus, Provinciaal secretaris ACOD Antwerpen – De Kempen – Mechelen
 • Najar Laouari, Voorzitter MWB, ABVV Brussel/Brabant / Président MWB, FGTB Bruxelles/Brabant
 • Guy Graulus, Provinciaal algemeen secretaris – ACOD Limburg
 • Bart Leybaert, Gewestelijk secretaris BBTK Waasland
 • Philippe Samek, Secrétaire national de la CNE, secteur financier
 • Erik Van Deursen, Provinciaal Secretaris, ABVV West Vlaanderen
 • Vinciane Convens, Secrétaire national de la CNE, secteur culture et non-marchand
 • Vincent Scheltiens, Historicus, Universiteit Antwerpen, auteur / Historien, Université d’Anvers, Auteur
 • Julien Dohet, Front antifasciste, auteur de L’antifasciste et de La bête a-t-elle mué ?
 • Olivier Starqui, Co-auteur La bête a-t-elle mué ?
 • Danny Carleer, Auteur van Een pakje van vader
 • Pieter Lagrou, Historicus ULB
 • Vincent Engel, professeur à l’UCLouvain et écrivain
 • Willy Van Den Berge, Federaal secretaris ACOD LRB – Secrétaire Fédéral CGSP ALR
 • Raphaëlle Bruneau, comédienne
 • Olivia Venet, avocate
 • Eddy Maes, Voorzitter School zonder Racisme
 • Emila Hoxhaj, Voorzitter FEF, Federatie van Franstalige studenten / Président FEF, Fédération des Etudiants Francophones
 • Janneke Ronse, Voorzitter Geneeskunde voor het volk / Présidente Médecine Pour le Peuple
 • Florence Vierendeel, Soralia
 • Roberto Galtieri, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI)
 • Ruud Martens, Antifascista Siempre
 • Manu Abramowicz, asbl RésistanceS
 • Henri Heimans, Kinderen van het verzet, gepensioneerd Magistraat / Enfant de la résistance, Magistrat à la retraite
 • Joeri Puissant, kind van ondergedoken joods kind
 • Koen Aerts, historicus
 • Luc Impens, ACV Vormingsdienst
 • Jean Pierre Goossens en Francine De Canck, 8 mei comité Gent / 8 mai comité Gand
 • Walter Zinzen, journalist
 • Stéphanie Koplowicz en Elias Preszow, ten persoonlijke titel, UPJB / à titre personnel UPJB, L’union Progressistes des Juifs de Belgique
 • Anne Löwenthal, Strijd tegen armoede / Lutte contre la pauvreté
 • Peter Puype, Beeldend kunstenaar
 • Karim Zahidi, Masereelfonds
 • Pierre Marage, Gang des vieux en colère
 • Anne Morelli, Historicus
 • Thomas Blommaert, Uitgeverij EPO
 • Hendrik Vermeersch, Voormalig secretaris BBTK en directeur Manifiesta
 • Sarah Scheepers, Voorzitter Ella VZW
 • Karl Duc, Avansa Regio Brugge
 • Willy Verbeek, ten persoonlijke titel, Beweging.net Herent
 • Ward Adriaens, Bestuurslid 8 mei comité Mechelen
 • De Coninck Alvin, Onderzoeker naar de huidige Duitse vergoedingen voor collaborateurs
 • Lieve Franssen, Dirigente Brecht Eisler koor
 • Jozef Mampuys, Christenen voor het Socialisme
 • Rik Van Bever, voormalig mandataris ACOD-parastatalen/NCPGR
 • Dominique Willaert, theatermaker en auteur
 • Junior Mthombeni, theatermaker
 • Lieven De Cauter, Cultuurfilosoof en schrijver
 • Albert Martens, Emeritus professor sociologie KU Leuven
 • Frederik Sioen, Coördinator Gents Kunstenoverleg, muzikant
 • Kris Smet, Voormalig VRT Journalist, actrice
 • Katrien Merckx, De Groene Waterman
 • Karel Meganck, Bestuurslid BBTK BHV
 • Guy Tordeur, Voorzitter ACV Regio Pajottenland & Zennevallei
 • Els Dottermans, actrice
 • Louise Laperche, SAD Le Syndicat des Avocats pour la Démocratie
 • Marieke De Munck, Curator Kunstencentrum Vooruit
 • Pascal Debruyne, Onderzoeker Odisee Hoge School
 • Aken Fatih De Vos, Graffiti vzw/Masala vzw/Gents Kunstenoverleg
 • Dominique Van Mulder, acteur
 • Eric Corijn, cultuurfilosoof en sociaal wetenschapper, hoogleraar VUB
 • Robin Broos, Journalist en auteur
 • Luk Perceval, Regisseur
 • Geert Cool, Steunpunt Antifascisme
 • Milat Gebeyaw Nigussie, Algemeen en artistiek directeur Beursschouwburg
 • Mario Franssen, Directeur Manifiesta
 • Wim Opbrouck, Acteur/theatermaker/muzikant
 • Louis Paul Boonkring Brussel
 • Association Gramsci
 • Hans Van Rompaey, Willemfonds Brussel