De 8 mei coalitie

De 8 meicoalitie is een samenwerkingsverband van vakbonden, organisaties en personaliteiten uit het middenveld, de culturele en de academische wereld. Ons hoofddoel is om van 8 mei, de dag van de overwinning op het fascisme, opnieuw een feestdag te maken in België. We zetten deze eis kracht bij met de organisatie van een jaarlijkse herdenking van 8 mei en met bezoeken aan Breendonk en de Kazerne Dossin. Samen pakken we de strijd tegen de opkomst van extreem rechts in handen.

Extreem rechts viseert ook jou.

Samen kunnen we hun haatzaaierij
tegenhouden.
Ook jij kan helpen,
heel het jaar door en op 7 en 8 mei

8 mei opnieuw een officiële feestdag? Hier zie je alvast wie dat idee mee onderschrijft.

Ellen De Soete, Initiatiefnemer 8 mei coalitie, Kinderen van het verzet, Secretaris NCPGR W-VL / Initiatrice de la coalition 8 mai, Enfants de la Résistance, sécretaire CNPPO F-O

Simon Gronowski, Doctor in de rechten, évadé du XXème convoi du Kazerne Dossin

Marc Leemans, Voorzitter ACV / Président CSC

Thierry Bodson, Président FTGB / Voorzitter ABVV 

Miranda Ulens, Algemeen secretaris ABVV / Secrétaire Générale FGTB

Kati Verstrepen, Voorzitter Liga voor de Rechten van de Mens

Edgar Szoc, Président Ligue des Droits Humains

Meron Knikman, Voorzitter Vrouwenraad

Stefaan Decock, Algemeen secretaris ACV Puls – Secrétaire générale ACV Puls

Veerle Verleyen, Adjunct algemeen secretaris ACV Puls – Secrétaire générale adjointe ACV Puls

Angeline Van Den Rijse, Voorzitter Algemene centrale ABVV Oost-Vlaanderen – Président Centrale général FGTB Flandre Orientale

Els Hertogen, Directeur 11 11 11

Alexis Deswaef, Vice-Voorzitter FIDH Internationale Federatie voor de Mensenrechten / Vice-Président FIDH Fédération Internationale pour les Droits Humains

Pia Stalpaert, Voorzitter ACV Voeding & Diensten

Gaetan Stas, Algemeen secretaris Voeding & Diensten

Benjamin Blaise, Directeur Territoires de la mémoire

Reginald Moreels, Chirurg, Voormalig Minister, medeoprichter Artsen Zonder Grenzen

Tom Lanoye, auteur

Herr Seele, Kunstenaar en striptekeaar

Philipp Kocks, Directeur Communicatie de Mens nu

Nel Van Slijpe, Responsable nationale, Jeunes CSC

Marijke Persoone, Hart boven Hard

Hilal Sor, Secrétaire général MWB, FGTB Brussel/Brabant

Michel Moorkens, Onafhankelijkheidsfront / Front de L’indépendance

Rudi Kennes, Onafhankelijkheidsfront / Front de L’indépendance

Ivo Flachet, Progress Lawyers Network

Uwe Rochus, Provinciaal secretaris ACOD Antwerpen – De Kempen – Mechelen

Najar Laouari, Voorzitter MWB, ABVV Brussel/Brabant / Président MWB, FGTB Bruxelles/Brabant

Guy Graulus, Provinciaal algemeen secretaris – ACOD Limburg

Ariane Estenne, présidente du MOC

Bart Leybaert, Gewestelijk secretaris BBTK Waasland

Philippe Samek, Secrétaire national de la CNE, secteur financier

Erik Van Deursen, Provinciaal Secretaris, ABVV West Vlaanderen

Vinciane Convens, Secrétaire national de la CNE, secteur culture et non-marchand

Vincent Scheltiens, Historicus, Universiteit Antwerpen, auteur / Historien, Université d’Anvers, Auteur

Jan Goossens, Dramaturg

Julien Dohet, Front antifasciste, auteur de L’antifasciste et de La bête a-t-elle mué ?

Olivier Starqui, Co-auteur La bête a-t-elle mué ?

Danny Carleer, Auteur van Een pakje van vader

Pieter Lagrou, Historicus ULB

Gily Coene, Prof. Dr. Faculty of Arts & Humanities VUB

Vincent Engel, professeur à l’UCLouvain et écrivain

Willy Van Den Berge, Federaal secretaris ACOD LRB – Secrétaire Fédéral CGSP ALR

Baudouin Ferrant, secretaris ABVV-Horval (op rust) – specialist antifascisme 

Raphaëlle Bruneau, comédienne

Olivia Venet, avocate

Lieselotte Vaneeckhaute, coördinatrice PILAR – kunstenhuis VUB

Eddy Maes, Voorzitter School zonder Racisme 

Emila Hoxhaj, Voorzitter FEF, Federatie van Franstalige studenten / Président FEF, Fédération des Etudiants Francophones

Janneke Ronse, Voorzitter Geneeskunde voor het volk / Présidente Médecine Pour le Peuple

Florence Vierendeel, Soralia

Roberto Galtieri, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI) 

Association Culturelle Joseph Jacquemotte

Ruud Martens, Antifascista Siempre

Manu Abramowicz, asbl RésistanceS 

Henri Heimans, Kinderen van het verzet, gepensioneerd Magistraat / Enfant de la résistance, Magistrat à la retraite

Joeri Puissant, kind van ondergedoken joods kind

Koen Aerts, historicus

Luc Impens, ACV Vormingsdienst

Jean Pierre Goossens en Francine De Canck, 8 mei comité Gent / 8 mai comité Gand

Walter Zinzen, journalist

Kris Smet, voormalig VRT journalist

Stéphanie Koplowicz, Union Progressistes des Juifs de Belgique (UPJB)

Anne Löwenthal, Strijd tegen armoede / Lutte contre la pauvreté

Peter Puype, Beeldend kunstenaar

Karim Zahidi, Masereelfonds

Pierre Marage, Gang des vieux en colère

Anne Morelli, Historicus (ULB)

Patrick Deboosere, demograaf (VUB)

Thomas Blommaert, Uitgeverij EPO

Hendrik Vermeersch, Voormalig secretaris BBTK en directeur Manifiesta

Sarah Scheepers, Voorzitter Ella VZW

Karl Duc, Avansa Regio Brugge

Willy Verbeek, ten persoonlijke titel, Beweging.net Herent

Ward Adriaens, Bestuurslid 8 mei comité Mechelen

De Coninck Alvin, Onderzoeker naar de huidige Duitse vergoedingen voor collaborateurs

Lieve Franssen, Dirigente Brecht Eisler koor

Jozef Mampuys, Christenen voor het Socialisme

Rik Van Bever, voormalig mandataris ACOD-parastatalen/NCPGR

Dominique Willaert, theatermaker en  auteur

Junior Mthombeni, theatermaker

Lieven De Cauter, Cultuurfilosoof en schrijver

Albert Martens, Emeritus professor sociologie KU Leuven

Frederik Sioen, Coördinator Gents Kunstenoverleg, muzikant

Kris Smet, Voormalig VRT Journalist, actrice

Katrien Merckx, De Groene Waterman

Karel Meganck, Bestuurslid BBTK BHV

Guy Tordeur, Voorzitter ACV Regio Pajottenland & Zennevallei

Els Dottermans, actrice

Louise Laperche, SAD Le Syndicat des Avocats pour la Démocratie

Marieke De Munck, Curator Kunstencentrum VIERNULVIER

Pascal Debruyne, Onderzoeker Odisee Hoge School

Aken Fatih De Vos, Graffiti vzw/Masala vzw/Gents Kunstenoverleg

Dominique Van Mulder, acteur

Eric Corijn, cultuurfilosoof en sociaal wetenschapper, hoogleraar VUB

Robin Broos, Journalist en auteur

Luk Perceval, Regisseur

Geert Cool, Steunpunt Antifascisme

Milat Gebeyaw Nigussie, Algemeen en artistiek directeur Beursschouwburg 

Mario Franssen, Directeur Manifiesta

Wim Opbrouck, Acteur/theatermaker/muzikant

Louis Paul Boonkring Brussel

Olivier Goessens, onderzoeker

Association Gramsci

Hans Van Rompaey, Willemfonds Brussel

Een Andere Joodse Stem

Cité Miroir – Luik

Rita Vrancken – Auteur van Ge wint geen oorlog zonder verzet [2023]

Vrijmetselaarsloge Georges Beernaerts

Lars Van Santvoort, Provinciaal secretaris Onderwijs Antwerpen

Bart Van Bouchaute, lector sociaal werk Arteveldehogeschool